Poniżej zamieszczono adresy URL do usług danych przestrzennych opublikowanych w ramach INSPIRE.

Lista usług INSPIRE