Średnia liczba dni z burzą w roku

Średnia liczba dni z burzą w roku