Średnia liczba dni z burzą z gradem w roku

Średnia liczba dni z burzą z gradem w roku