Średnia liczba dni z gołoledzią w roku

Średnia liczba dni z gołoledzią w roku