Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%