Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%