Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%