Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%