Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%