Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%