Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%