Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%