Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%