Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%