Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%