Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
Maksymalna dobowa suma opadów atmosferycznych w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%