Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie lipca
Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie lipca