Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie maja
Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie maja