Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie października
Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie października