Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie sierpnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie sierpnia