Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w I dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w II dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie września
Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o sumie opadów powyżej 30 mm w III dekadzie września