Średnia liczba dni z mgłą w roku

Średnia liczba dni z mgłą w roku