Miesiąc

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą

Styczeń

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w styczniu

Luty

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w lutym

Marzec

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w marcu

Kwiecień

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w kwietniu

Maj

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w maju

Czerwiec

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w czerwcu

Lipiec

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w lipcu

Sierpień

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w sierpniu

Wrzesień

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą we wrześniu

Październik

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w październiku

Listopad

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w listopadzie

Grudzień

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z mgłą w grudniu

Średnia liczba dni z mgłą w roku

Średnia liczba dni z mgłą w roku

Prawdopodobieństwo występowania warunków

sprzyjających tworzeniu się mgły w roku

Prawdopodobieństwo występowania warunków sprzyjających tworzeniu się mgły w roku