Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%