Maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie października 
Maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie października
Maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie października 

Maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie października