Miesiąc

I dekada

II dekada

III dekada

Październik

Maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie października link otworzy się w nowym oknie

Maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie październikalink otworzy się w nowym oknie

Listopad

Maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie listopadalink otworzy się w nowym oknie

Kwiecień

Maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie kwietnialink otworzy się w nowym oknie

Maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie kwietnialink otworzy się w nowym oknie

Maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie kwietnia link otworzy się w nowym oknie

Maj

Maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie majalink otworzy się w nowym oknie