Maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie października

Maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie października

Maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie października
Maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie października
Maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie października
Maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie października