Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie grudnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie grudnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie grudnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie grudnia