Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie kwietnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie kwietnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie kwietnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie kwietnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie kwietnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie kwietnia