Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie listopada
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie listopada
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie listopada
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie listopada