Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie lutego
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie lutego
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie lutego
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie lutego