Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie maja
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie maja
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie maja
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie maja