Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie marca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie marca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie marca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie marca