Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie października
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie października
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie października
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie października