Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie stycznia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w II dekadzie stycznia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie stycznia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z pokrywą śnieżną w III dekadzie stycznia