Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%