Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%