Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%