Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%