Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%