Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%