Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%