Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%