Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%

Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%
Maksymalny przyrost pokrywy śnieżnej w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 25%