Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie grudnia

Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie grudnia

Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie grudnia
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie grudnia
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie grudnia
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie grudnia