Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie listopada
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie listopada


Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie listopada
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie listopada