Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie lutego
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie lutego
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie lutego
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie lutego
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie lutego
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie lutego