Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie marca
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie marca
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie marca
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie marca
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie marca
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie marca