Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie stycznia

Średnia i maksymalna gęstość śniegu w I dekadzie stycznia

Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie stycznia
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w II dekadzie stycznia
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie stycznia
Średnia i maksymalna gęstość śniegu w III dekadzie stycznia