Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie grudnia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie grudnia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie grudnia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie grudnia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie grudnia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie grudnia